ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δράσης

Πρόγραμμα «Διαβάζω»

Στόχος του προγράμματος «Διαβάζω» είναι η οργάνωση δράσεων με επίκεντρο το βιβλίο. Βασική επιδίωξη είναι η προώθηση του βιβλίου και η δημιουργία μιας ψηφιακής παιδικής – νεανικής βιβλιοθήκης για τις ανάγκες της Παιδοογκολογικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου. Προσπάθεια είναι να δώσουμε απεριόριστη πρόσβαση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων για τη ψυχαγωγία των παιδιών που περνάνε αμέτρητες ώρες, ημέρες και μήνες στην Παιδοογκολογική Κλινική.

Πρόγραμμα «Μεταφράζω»

Στόχος του προγράμματος «Μεταφράζω» είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού εθελοντών μεταφραστών, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες μεταφραστή στους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη σε Κύπρο και εξωτερικό. Πολλές φορές η ανάγκη είναι τόσο απλή: ανάγκη επικοινωνίας. Και εκεί που η γλώσσα στέκεται εμπόδιο τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα. Προσπάθεια μας, να κάνουμε την επικοινωνία ευκολότερη.

Πρόγραμμα «Βελτιώνω»

Για όσα παιδιά έχουν ογκολογικές ή αιματολογικές παθήσεις, αλλά και για τις οικογένειες τους, η Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου γίνεται το δεύτερο τους σπίτι. Ένα σπίτι, το οποίο προσφέρει απλόχερα στήριξη, νοσηλεία, θεραπείες και απεριόριστη αγάπη. Αυτό το σπίτι που θέλουμε να βελτιώσουμε μέσα από το πρόγραμμα «Βελτιώνω». Με αναβάθμιση εξοπλισμού, υποδομών και άλλων δράσεων που κάνουν τη ζωή στην Κλινική πιο ευχάριστη.

Πρόγραμμα «Συνδέω»

Η γνώση είναι δύναμη. Κι αυτή είναι η φιλοδοξία αυτού του προγράμματος. Η δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου για όλη τη διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία για ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις. Αυτό θα επιτευχθεί με τη σύνδεση με βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων στα οποία θα έχει πρόσβαση το ιατρικό και το ερευνητικό προσωπικό. Στηρίζουμε τους επιστήμονες, που στηρίζουν τα παιδιά μας.

Πρόγραμμα «Σπουδάζω»

Ευχή μας, όλα τα παιδιά να μπορούν να βγαίνουν νικητές μέσα από τη μάχη που δίνουν με τον καρκίνο. Αυτούς τους νικητές είναι που θέλουμε να στηρίξουμε στα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής τους. Κι αυτό, θα γίνει μέσα από το πρόγραμμα «Σπουδάζω». Με τη δημιουργία ταμείου για παροχή υποτροφιών, μέσα από μια ανεξάρτητη επιτροπή, σε φοιτητές που έχουν δώσει τη μάχη κι έχουν βγει νικητές.

Πρόγραμμα «Στηρίζω»

Η μάχη που δίνουν οι οικογένειες με παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις είναι στις πλείστες περιπτώσεις πολύχρονη. Και εξαντλητική. Δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους. Στόχος τους προγράμματος «Στηρίζω» είναι η απευθείας οικονομική στήριξη οικογενειών παιδιών με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, μέσα από ταμείο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.